تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که بخواهیم جانمایی پلاک ثبتی ملک را انجام دهیم و در این صورت با جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک راتثبیت کنیم و برای انجام این کار بایدبه کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کنیم. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید