تثبیت مرز زمین

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران به منظور تعیین مرزها و موقعیت قطعه زمین کشاورزی بر روی کره زمین انجام می شود که از طریق سیستم مختصات یو تی ام انجام می شود و نقشه یو تی ام تهیه شده توسط کارشناس سرمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی مهر و امضا می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید