تحدید حدود ملک

نقشه یو تی ام برای تحدید حدود ملک

نقشه یو تی ام برای تحدید حدود ملک

نقشه یو تی ام برای تحدید حدود ملک تحدید حدود یک ملک یعنی مشخص کردن اندازه حدود چهار گانه و مساحت مورد نظر ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا مهندسان عضو نظام مهندسی و حضور همسایگان مجاور ملک و خود مالک. نقشه یو تی ام برای تحدید حدود ملک زمانی که متقاضی برای تحدید حدود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید