تشخیص اراضی موات و غیر موات با تفسیر

تشخیص اراضی موات و غیر موات با تفسیر و تهیه تامین دلیل

تشخیص اراضی موات و غیر موات با تفسیر و تهیه تامین دلیل

تشخیص اراضی موات و غیر موات با تفسیر و تهیه تامین دلیل زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دولت ملکی را بعنوان اراضی موات تشخیص دهد و وقتی دولت یک ملک را جزو اراضی موات تشخیص دهد،دولت آن ملک راتصاحب کرده و سندملک را باطل میکند و مالک برای باز پس گیری ملک باید […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید