تشخیص زمین موات و غیر موات

تشخیص زمین موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی

تشخیص زمین موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی

تشخیص زمین موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و اراضی ملی به اراضی گفته می شود احیا نشده می باشند و مالک اصلی آن دولت می باشد و هر ملکی را که دولت جزو اراضی ملی تشخیص دهد آن را تصاحب […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید