تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی بایستی انجام شود زیرا وی تخصص لازم برای انجام این کار دارد و این کار را با دقت بالا و اصولی انجام خواهد داد و مهر و امضای وی در اداره ثبت معتبر است و اداره ثبت سند جدید را صادر خواهد کرد. در صورتی که مساحت وضع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید