تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی انجام می گیرد تا سند قبلی ملک اصلاح شود و سند جدید برای ملک صادر شود. در صورتی که نیاز به تصحیح سند پیدا کردید باید به یک کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و یا رشته امور ثبتی مراجعه کنید تا این کار شناس با فراهم […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید