تصحیح مساحت سند

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM امکان پذیر خواهد بود. در واقع در صورتی که مساحت وضع موجود با مساحت سند ملک مغایرت داشته باشد میبایست تصحیح مساحت سند انجام شود و برای اینکار نیاز است یک نقشه تهیه شود. دلیل اینکه حتما باید برای تهیه این نقشه به کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید