تعبیر و تفسیر عکس هوایی

تعبیر و تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تعبیر و تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تعبیر و تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه ها انجام می گیرد تا بتوان از آن استفاده کرد تا اختلافاتی را حل نمود طرف دیگر پرونده ای که در مراجع قضایی تشکیل میشود یا مالکین املاک مجاور است و یا دولت میباشد در صورتی که روزی لازم شد که عکسهای هوایی مربوط به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید