تعرفه تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام باید توسط یک شخص متخصص و توانایی هم چون کارشناس رسمی دادگستری انجام شود تا در نتیجه ملک در جای خود قرار بگیرد و تثبیت و دیوارکشی گردد در نتیجه جابه جایی مرزها پیش نمی آید و میخ کوبی چهار گوشه ملک بدون معلوم بودن مختصات یو […]

بیشتر بخوانید
تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام به منظور مشخص شدن موقعیت ملک و حدود مرزهای ملک میباشد در واقع با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام به طور دقیق مشخص میشود و با وجود نقشه یو تی ام ملک دارای مختصات منحصر به فرد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران انجام می شود تا مشکل مغایرت بین سند ملک  وضع موجود ملک بررسی شود و معلوم شود منشا مشکل کجاست و در نهایت اقدامات برای حل آن انجام می شود. نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری به این صورت تهیه میگردد که ابتدا وضع موجود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های زراعی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد تا موقعیت مکانی ملک، مساحت و ابعاد ملک بدست آید در واقع این نقشه از طرف سازمان جهاد کشاورزی از مالک در خواست می شود تا یکی از مدارک لازم برای اثبات نوع اراضی تهیه گردد و همچنین در […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران صورت می گیرد تا موقعیت مکانی دقیق ملک مشاعی روی زمین مشخص گردد در واقع برای این که بتوان برای املاک مشاعی سند تک برگ اخذ کرد لازم است که نقشه یو تی ام هم از قطعه مشاعی و هم از ملک مادر فراهم شود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود برای اخذ سند تک برگ برای ملک خود باید نقشه یو تی ام تهیه کنید تا موقعیت و مساحت ملک به طور دقیق مشخص شود و شما با ارائه این نقشه به اداره ثبت می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ملک با مختصات یو تی ام که به دلایل مختلف ممکن است یک مالک به آن نیاز پیدا کند زیرا اخیرا بسیاری از سازمان ها تهیه این نقشه را از مالک در خواست می کنند. تهیه نقشه یو تی ام توسط مهندسین عضو نظام مهندسی و  کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام منابع طبیعی در تهران برای تعیین موقعیت دقیق ملک و سپس بررسی سابقه کشاورزی درمحدوده تعیین شده می باشد.نقشه یو تی ام که برای سازمان منابع طبیعی تهیه میشود باید بافرمت و دقت استاندارد ومورد تایید سازمان منابع طبیعی باشد و همچنین باید با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمعی باید توسط یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود زیرا این افراد از تخصص و تجربه  بسیاری در این امور برخوردار هستند و نقشه ها را با دقت بالایی تهیه می کنند. تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمعی برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید