تعیین حدود اربعه ملک

تعیین حدود اربعه ملک - جانمایی ملک

تعیین حدود اربعه ملک – جانمایی ملک

تعیین حدود اربعه ملک – جانمایی ملک برای ملک هایی انجام می شود که آدرس دقیقی از آن ها در دسترس نیست و برای جانمایی ملک نیاز است که اول مرزها و حدود آن مشخص شود و به این منظور با استفاده از پلاک ثبتی ملک که خود تعریف کننده مرزها و حدود اربعه ملک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید