تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک انجام می شود و زمانی لازم می شود قسمت های اضافی بر ملک رها سازی شود که ابعاد وضع موجود بزرگ تر از ابعاد سندی ملک باشد. در این صورت نقشه ای باید تهیه شود تا این مورد بررسی شود و معلوم شود از کدام سمت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید