تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام باید به فرد دارای صلاحیتی سپرده شود و با تهیه نقشه یو تی ام اطلاعاتی همانند ابعاد، مساحت و موقعیت منحصر به فرد ملک حاصل می شود. نقشه یو تی ام از جانب اداره ثبت اسناد، شهرداری، مراجع قضایی، اداره گاز و… ممکن است در خواست گردد. برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید