تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام - جانمایی ملک - تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک که این مختصات ها از یک سیستم مختصات جهانی به نام سیستم مختصات یو تی ام است و بر اساس این سیستم مختصات هر نقطه بر روی زمنی دارای یک مختصات جداگانه است که امروزه از این سیستم برای تعیین موقعیت یک ملک بر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید