تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار و اخذ آن از شهرداری برای آپارتمان انجام می شود تا بتوان سند تک برگ برای هر یک از واحدهای آپارتمان اخذ نمود و در اسناد تک برگ باید مساحت دقیق و واقعی ملک درج گردد و برای فراهم کردن این مساحت با دقت و صحت بالا تفکیک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید