تعیین مساحت دقیق هر واحد

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند

تعیین مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان برای اخذ سند تک برگ با انجام تفکیک امکان پذیر می باشد.در واقع برای بدست آوردن مساحت دقیق واحد های آپارتمان باید نقشه تفکیک از آپارتمان تهیه شود همچنین برای اخذ سند تک برگ باید مساحت دقیق واحد ها مشخص باشد و نقشه تفکیک تهیه و به اداره […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید