تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش فروش ملک

تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش فروش ملک

تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش فروش ملک

تعیین مساحت واحد آپارتمانی برای پیش فروش ملک به منظور تعیین دقیق مساحت واحد آپارتمانی استفاده می شود و نقشه تفکیک پس از ساخت و ساز برای اخذ سند تک برگ، تهیه می شود که توسط کارشناس رسمی نقشه برداری تهیه می شود اما برای پیش فروش ملک معمولا چون قبل از اخذ سند انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید