تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک از موقعیت دقیق ملک خود بی خبر می باشد وفقط یک قولنامه یا سند قدیمی از این ملک را دارد و می خواهد وقعیت دقیق ملک را مشخص کند وبرای ملک سند تک برگ اخذ نماید در این […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید