تعیین موقعیت دقیق

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین که هدف اصلی تهیه نقشه یو تی ام است که باید برای مراجعه به هر سازمان و یا ارگانی حتما تهیه و مهر و امضا شود تا دارای اعتبار شود و برای تهیه نقشه یو تی ام از یک ملک یا سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید