تعیین هزینه اجرای بر و کف

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن می شود و برای اجرای بر و کف میبایست نقشه یو تی ام ارتفاعی تهیه گردد تا در نتیجه گودبرداری بصورت اصولی انجام شود و نقشه یو تی ام ارتفاعی را این متخصص با استفاده از روش ها و تجهیزات دقیقی تهیه خواهد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید