تفسیرعکس های ماهواره ای و هوایی برای زمین کشاورزی

تفسیرعکس های ماهواره ای و هوایی برای زمین کشاورزی

تفسیرعکس های ماهواره ای و هوایی برای زمین کشاورزی

تفسیرعکس های ماهواره ای و هوایی برای زمین کشاورزی کاربرد های فراوانی در این زمینه مثلا برای اعتراض به تشخیص ملک به عنوان اراضی ملی و همچنین برای حل اختلافات تجاوز های اراضی مجاور به یکدیگر و تشخیص حدود اراضی، دارد که برای این کار مالک می تواند به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کند که تخصص […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید