تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک به منظور تعیین مرزهای ملک با توجه به دیوار کشی هایی که درقدیم وجود داشته است انجام می شود و با استفاده از عکس های هوایی و ماهواره ای که در سال های مختلف از سطح زمین عکس برداری شده است استفاده می شود و با توجه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید