تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و عکس های هوایی به عکس هایی گفته میشود که از ارتفاع بالایی توسط دوربین های عکس برداری تهیه شده است.عکس های ماهواره ای نیز توسط ماهواره ها تهیه می شود. تفسیر عکس […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که حدود و مرز ملک مشخص نباشد. مالک برای انجام این کار باید به کارشناسان رسمی داد گستری نقشه برداری مراجعه کند و کارشناس رسمیی دادگستری چند دوره از عکس های هوایی را استخراج میکند و سپس آن را بررسی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای حل اختلاف ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلاف ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلاف ملکی و ارائه تامن دلیل به دادگاه انجام می شود که این عکس های هوایی تغییرات زمین را در سال های مختلف ثبت می کنند و میتوان با توجه به این عکس ها امور قضایی ملک را اثبات کرد که در نهایت کار تفسیر عکس باید یک تامین دلیل […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل به منظور ارائه به دادگاه اختلافات ملکی انجام می شود و این عکس های هوایی از نظر موقعیت یک ملک یا مرزها بررسی می شود و بعد از انجام بررسی یک تامین دلیل مبنی بر اثبات ادعا برای دادگاه تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید