تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل به منظور ارائه به دادگاه اختلافات ملکی انجام می شود و این عکس های هوایی از نظر موقعیت یک ملک یا مرزها بررسی می شود و بعد از انجام بررسی یک تامین دلیل مبنی بر اثبات ادعا برای دادگاه تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای منابع طبیعی که به منظور تعیین مرزهای این محدوده و یا در طرح دعوای یک پلاک ثبتی که در این محدوده قرار گرفته و مالک قصد پس گرفتن زمین را دارد انجام می شود و در نهایت برای دادگاه اختلاف ملکی یک تامین دلیل قوی به همراه مهر […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی که منظور از گزارش یک تامین دلیل قوی برای ارائه به دادگاه اختلافات ملکی است که از طریق تفسیر زوج عکس های هوایی و بررسی های مورد نظر انجام می شود و در نهایت تامین دلیل تهیه شده توسط کار شناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می […]

بیشتر بخوانید
کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل که برای ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی انجام می شود و با توجه به این عکس های هوایی در محدوده مورد نظر متقاضی و سال مد نظر کار تفسیر عکس انجام می شود و در نهایت با بررسی علت دعوا یک تامین دلیل قوی با توجه به […]

بیشتر بخوانید
نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی که کار تفسیر عکس های هوایی و هم چنین ارائه تامین دلیل به دادگاه های اختلافات ملکی که حتما باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام و مهر و امضا شده باشد تا در نظر قاضی و داد گاه اعتبار داشته باشد و تفسیر عکس های […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای جانمایی ملک و ارائه تامین دلیل به دادگاه و تعیین وجود یا عدم وجود یک بنا در یک موقعیت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود و علم تفسیر عکس در شاخه ای از نقشه برداری به نام فتوگرامتری بررسی می شود. تفسیر عکس هوایی و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید