تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات ملکی به منظور ارائه مدرکی معتبر به دادگاه انجام می شود در واقع با انجام تفسیر عکس های هوایی حدود و موقعیت ملک مشخص میشود و در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که مالکین بر سر حدود ملک اختلافات دارند. تفسیر عکس هوایی و ماهواره […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و عکس های هوایی به عکس هایی گفته میشود که از ارتفاع بالایی توسط دوربین های عکس برداری تهیه شده است.عکس های ماهواره ای نیز توسط ماهواره ها تهیه می شود. تفسیر عکس […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا به عنوان یک مدرک معتبر برای ارائه به دادگاه برای حل اختلافات ملکی می باشد.تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.کارشناسان رسمی داد گستری برای انجام تفسیر،عکس های هوایی و ماهواره ای را از دو سازمان نقشه برداری کشور و […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای جانمایی ملک و ارائه تامین دلیل به دادگاه و تعیین وجود یا عدم وجود یک بنا در یک موقعیت توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود و علم تفسیر عکس در شاخه ای از نقشه برداری به نام فتوگرامتری بررسی می شود. تفسیر عکس هوایی و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید