تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای خرید و فروش ملک انجام می شود که تفکیک آپارتمان یکی از مراحل اصلی صدور سند تک برگ برای هر واحد است که از این روش برای پیش خرید و یا پیش فروش ملک های در حال ساخت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید