تفکیک آپارتمان برای بیمارستان

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها

تفکیک آپارتمان برای بیمارستان ها در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت می باشد و بطور کلی تفکیک آپارتمان به معنی جدا کردن و مستقل سازی هر واحد از آپارتمان میباشد به این معنا که تفکیک آپارتمان برای مجتمع ها،آپارتمان ها،بیمارستان ها و…میباشد تا درنتیجه قسمت های مشاعی جدا سازی شود. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید