تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به این صورت است که با استفاده از تجهیزات دقیقی همانند دوربین های نقشه برداری و متر لیزری برداشت از آپارتمان انجام میشود و سپس نقشه تفکیکی ترسیم و تهیه می گردد و مساحت واحد های آپارتمانی بر آورد میشود و در نقشه درج می گردد و این عملیات […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید