تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ که حاصل کار جانمایی پلاک ثبتی یک نقشه یو تی ام است که این نقشه یو تی ام پایه و اساس کار سند است و باید حتما در تشکیل پرونده برای صدور سند قرار گیرد تا برای قطعه زمین مشخص شده از طریق نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی

تفکیک آپارتمان با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی برای خرید و فروش ملک انجام می شود که تفکیک آپارتمان یکی از مراحل اصلی صدور سند تک برگ برای هر واحد است که از این روش برای پیش خرید و یا پیش فروش ملک های در حال ساخت […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت در تهران برای پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان هایی که در حال ساخت است انجام می شود و کار تفکیک آپارتمان در مرحله ای انجام میشود که دیوار کشی های واحد انجام شده است و با حضور در محل هر واحد و با استفاده از متر لیزری و […]

بیشتر بخوانید
درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

درخواست تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت ملک انجام می شود که با توجه به این مساحت تعیین شده می توان خرید و فروش مطمئنی را برای ملک های درحال ساخت انجام داد و تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدور سند نیز به شمار می رود که با در خواست تفکیک آپارتمان مهندس از طرف نظام […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ

تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ انجام می شود و برای مشخص شدن مساحت دقیق ملک انجام می شود. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تفکیک آپارتمان برای تهیه سند تک برگ امروزه رای تهیه سند تک برگ باید بعد از طی مراحل اداری ابتدا تشکیل پرونده داده و یک سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید