تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی برای تعیین مساحت دقیق واحد ها جهت اخذ سند تک برگ انجام می شود و در واقع زمانی که آپارتمان به صورت کامل ساخته شد برای گرفتن پایان کار و اخذ سند تک برگ برای تمام واحد ها،حتما باید نقشه تفکیک آپارتمان تهیه شود تا بتوان برای هر واحد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید