تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی یا تجاری

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی یا تجاری

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی یا تجاری به این صورت می باشد که زمانی که آپارتمان به طور کامل تکمیل شده یا این که به صورت پیش فروش انجام می شود باید مساحت دقیق تمام واحد ها محاسبه شود تا برای تک تک واحدها سند تک برگ صادر شود و یا معاملات ملکی با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید