تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن

تفکیک آپارتمان تجاری برای انجام معامله مطمئن توسط کارشناس به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله اصولی و امن داشته باشند در صورتی که واحدها به صورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمیباشد و خریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بیخبر هستند،پس برای اینکه معامله با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید