تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد به منظور بدست آوردن مساحت دقیق واحدهای آپارتمان و قسمتهای مشاعی جهت اخذ سند تک برگ برای تک تک واحد ها می باشد و نقشه تفکیک آپارتمان توسط کاشناس رسمی که توسط اداره ثبت از نظام مهندسی انتخاب و معرفی میشود، تهیه می شود و نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید