تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد در صورتی که شخصی قصد تقسیم اراضی خود را داشته باشد می تواند به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نماید و این کارشناس نیز در اولین قدم نقشه یو تی ام ملک را تهیه می کند تابا دقت بالا تفکیک اراضی را انجام دهد. تفکیک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید