تفکیک و افراز اراضی

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه

انجام تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه که به تقسیم مال غیر منقول مشاعی بین چند نفر را افراز میگویند. اگر دو یا چند نفر مثلا بخواهند خانه ای که بین آن ها مشترک است را مجزا کنند باید آن ملک را افراز کنند. تفکیک یعنی انتقال قطعات تفکیک شده به صورت جدا،و سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید