تهیه سند تک برگ ماده 147

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به منظور صدور سند مالکیت برای املاک و اراضی دارای سابقه ثبتی می باشد در صورتیکه تصرف متصرف قانونی باشد و اراضی مشکل وجود نداشته باشد امکان اخذ سند مالکیت رسمی وجود خواهد داشت در نتیجه برای صدور سند مالکیت از اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید
تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت به منظور مشخص شدن مالکین حقوقی اراضی و همچنین بررسی اسناد اراضی به منظور صدور سند می باشد.در واقع دولت طبق قانون ۱۴۷و ۱۴۸ می خواهد مدارک اراضی را که فاقد سند رسمی هستند بررسی کند و سپس در صورت امکان برای این اراضی سند رسمی صادر شود. تعیین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید