تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی - جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی کاربرد های بسیاری دارد و موارد استفاده از جانمایی پلاک ثبتی از جمله این می باشد که به طور مثال هنگامی که مالک آدرس دقیق ملک خود را نمیداند و فقط یکسری اسناد و مدارک از ملک موجود است و یا ملک به اختلافات ملکی برخورده است و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید