تهیه نقشه برای پلاک ثبتی ملک

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه برای پلاک ثبتی به منظور تعیین مرزهای یک قطعه زمین و تعیین موقعیت این مرزها با استفاده مختصات های یو تی ام و تهیه نقشه یو تی ام از زمین ملک انجام میشود که امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی به شمار میرود ودر نهایت به تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید