تهیه نقشه بلوکی ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز های ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز های ملک

نقشه بلوکی برای رفع ابهام مرز های ملک بسیار پیچیده و زمان بر می باشد و توسط کارشناس رسمی دادگستری می بایست تهیه گردد تا اصولی و با دقت بالا حاصل شود و این نقشه با مهر و امضای این کارشناس مورد پذیرش خواهد بود. تهیه این نقشه از طرف اداره ثبت اسناد به مالک […]

بیشتر بخوانید
نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز تهیه می شود و برای رفع ابهام مرز کارشناس اداره ثبت از  مالک نقشه بلوکی را در خواست میکند در صورتی که ابعاد وضع موجود با ابعادی که در سند درج شده است متفاوت باشد مالک موظف به تهیه این نقشه خواهد بود. نقشه بلوکی ملک برای رفع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید