تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک به منظور تعیین مساحت برای هر واحد آپارتمانی انجام می شود و تفکیک آپارتمان برای گرفتن سند تک برگ برای ملک نیز به کار می رود که اگر توسط کارشناس رسمی نقشه برداری انجام شده باشد دارای اعتبار است. تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان برای پیش فروش ملک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید