تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری

نقشه تفکیک آپارتمان ها برای مجتمع های تجاری به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله ی اصولی وامن داشته باشند در صورتی که واحد ها به صورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمی باشد و خریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بیخبر هستند ،پس برای اینکه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق برای واحد هایی از آپارتمان میباشد که ساخت و ساز آن به طور کامل تمام نشده است و این واحد ها به صورت پیش فروش می باشند در این صورت مساحت دقیق واحد ها مشخص نمی باشد اگر بخواهید از این واحد ها پیش خریدی انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید