تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق برای واحد هایی از آپارتمان میباشد که ساخت و ساز آن به طور کامل تمام نشده است و این واحد ها به صورت پیش فروش می باشند در این صورت مساحت دقیق واحد ها مشخص نمی باشد اگر بخواهید از این واحد ها پیش خریدی انجام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود که توسط اداره ثبت از طرف نظام مهندسی انتخاب میشود و انتخاب کارشناس از نظام مهندسی به اینمنظور میباشد کارشناس مورد تایید اداره ثبت باشد تا هیچگونه تخلفی در انجام تفکیک صورت نگیرد. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید