تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای آپارتمان های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای آپارتمان های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای آپارتمان های مسکونی حتما می بایست توسط فرد متخصص و مجرب تهیه شود و این متخصص همان کارشناس رسمی دادگستری می باشد. تفکیک آپارتمان با استفاده از تجهیزاتی مانند متر لیزری برداشت خود را از واحد های آپارتمانی انجام می دهد و سپس مساحت واقعی و دقیق واحد های آپارتمانی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت که به منظور جداسازی و مستقل سازی هر واحد انجام می گیرد. در نتیجه نیز با به دست آمدن مساحت هر قسمت از آپارتمان سند تک برگ صادر می گردد. اما یکی از مهم ترین کاربرد های تفکیک به دست آمدن مساحت دقیق هر واحد قبل از […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک به منظور تعیین مساحت دقیق ملک انجام می شود و کار تفکیک آپارتمان یکی از مراحل صدرو سند تک برگ است که می توان از این روش برای خرید و فروش مطمئن ملک قبل از صدور سند و برای ملک های در حال ساخت نیز استفاده کرد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید