تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری روش انجام تفکیک به این صورت می باشد که کارشناس با تجهیزات نقشه برداری مثل دوربین نقشه برداری و متر لیزری در محل آپارتمان مستقر میشود و مساحت و ابعاد تمام واحدها و همچنین قسمتهای مشاعی را بدست می آورد. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید