تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت که به منظور جداسازی و مستقل سازی هر واحد انجام می گیرد. در نتیجه نیز با به دست آمدن مساحت هر قسمت از آپارتمان سند تک برگ صادر می گردد. اما یکی از مهم ترین کاربرد های تفکیک به دست آمدن مساحت دقیق هر واحد قبل از […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید