تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام صورت می گیرد تا معلوم شود که اراضی ملی میباشد و یا که این امر صحت ندارد و اثبات گردد اراضی سابقه احیا داشته است و بنابراین اراضی احیا شده به شمار می رود و جزو استثناعات به شمار می رود و مالک می تواند اراضی خود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام را با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که تجربه و تخصص لازم در انجام اینکار دارد،فراهم میشود در واقع در صورتی که زمینی ملی تشخیص دهد سند مالکیت شخصی که مالک قبلی اراضی بوده باطل خواهد شد و وی برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی به این منظور انجام می شود که ثابت شود ملک جزو اراضی ملی است یا زمین احیا شده به شمار میرود و در صورتی که دولت یک ملک را اراضی ملی تشخیص دهد و آن را تسخیر و تصاحب کند در این صورت مالک میتواند با مراجعه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید