تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

تهیه نقشه جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام را با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که تجربه و تخصص لازم در انجام اینکار دارد،فراهم میشود در واقع در صورتی که زمینی ملی تشخیص دهد سند مالکیت شخصی که مالک قبلی اراضی بوده باطل خواهد شد و وی برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید