تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری

تهیه نقشه جانمایی ملک در نقشه هوایی برای شهرداری به منظور تعیین مرزهای دقیق ملک وتعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام میشود که این کار با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک و پلاک ثبتی درج شده در سند انجام یم شود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید