تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه با دقت بالا تنها توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد و با مهر و امضای این کارشناس قابل ارائه به دادگاه ها می باشد و زمانی لازم است این نقشه تهیه گردد که یکسری اختلافات بر سر حدود و موقعیت ملک به وجود بیاید. تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه انجام می گیرد تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک و همچنین ابعاد و مساحت آن به دست بیاید. با تهیه این نقشه و با ارائه آن به اداره ثبت اسناد می توان برای ملک سند تک برگ اخذ کرد. تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید