تهیه نقشه دو خطی برای ادارات ثبت

تهیه نقشه دو خطی برای ادارات ثبت در مناطق 22 گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی برای ادارات ثبت در مناطق ۲۲ گانه تهران

تهیه نقشه دو خطی برای ادارات ثبت در مناطق ۲۲ گانه تهران حتما باید توسط یک متخصصی تهیه گردد که مهر و امضای وی بر روی نقشه به آن اعتبار ارائه به اداره ثبت اسناد و شهرداری را بدهد و زمانی لازم است این نقشه تهیه شود که بخواهیم مغایرت بین ابعاد و مساحت سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید